Co uzyskaliśmy

Świadomość

Zwiększenie świadomości pracownika na temat jego odpowiedzialności i kompetencji poprzez wdrożenie procesowego podejścia do realizacji zleconych zadań.

Komunikacja

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej firmy. Ustanowienie jednego standardu pracy i porozumiewania się.

Kontrola

Ułatwienie kontroli nad procesami biznesowymi. Pracownik a także kierownik zawsze może zweryfikować postępy w realizacji zleconych projektów.

Dokumentacja

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do wszelkiej dokumentacji firmowej. Zeskanowane dokumenty są umieszczone na serwerze firmowym, do którego jest dostęp z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu.

Wiedza

Wiedza pozostaje w firmie, poprzez tworzenie procesów/procedur pracownicy dzielą się nią z firmą.

Oszczędność czasu

Znaczną oszczędność czasu poprzez eliminację żmudnego poszukiwania dokumentów, sposobów realizacji zadań a także czasu poświęcanego na wstępne szkolenie nowego pracownika.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych. Nawet w przypadku losowego zdarzenia strata oryginałów dokumentów nie pociąga ze sobą poważniejszych konsekwencji.