Szkolenia

stazysci1stazysci2Nasi kursanci podczas pracy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nisko-płatnych szkoleniach, w ramach których oferujemy:

1) zdobycie certyfikatu dla ustandaryzowanego stanowiska obsługującego kancelarię w ramach opracowanej przez nasz zespół, rozbudowanej, uniwersalnej instrukcji kancelaryjnej,
2) zdobycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w ramach wykonywania czynności administracyjnych,
3) zdobycie umiejętności praktycznych i teoretycznych związanych z obsługą narzędzi oraz technologii zdalnego dostępu do danych oraz komunikacji w protokołach AFP, SAMBA, WEBDAV, HTTP, VPN/PPTP/L2TP, IMAP/SMTP
4) zdobycie umiejętności czytania ze zrozumieniem procesów biznesowych oraz wykonywanie ich w rzeczywistych warunkach otoczenia,
5) nabycie początkowej praktycznej wiedzy dotyczącej procesów biznesowych poprzez ich systematyzowanie, testowanie i doskonalenie.
Szkolenia teoretyczne z testami odbywają się w grupach 2-3 osobowych w siedzibie naszej firmy. Część praktyczna odbywa się w firmach partnerskich, które posiadają wdrożony system Procesy 5. Kierujemy do nich osoby, które wykonały pozytywnie testy z części teoretycznej.
Harmonogram szkolenia oraz zajęć praktycznych został opracowany tak, aby kursant uczestniczył aktywnie w szkleniu przez 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w ciągu 4 tygodni. Część praktyczna odbywa się na zasadzie podpisania płatnej umowy zlecenia, w której osoba odbywająca szkolenie staje się prawdziwym pracownikiem na okres dwóch tygodni, dzięki czemu nabywa prawa i obowiązki pracownika na prawdziwym stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków referenta.
*Jest możliwość wykonania samych szkoleń teoretycznych, co wiąże się wyłącznie z podpisaniem umowy o szkolenie bez zajęć praktycznych, co skraca okres szkolenia do dwóch tygodni.
W celu skorzystania ze szkolenia prosimy o wysłanie zapytania w sprawie odbycia szkoleń. Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminu oraz przekazanie osobie zainteresowanej dokumentów formalnych.

Zakres szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy oraz umiejętności z następującego zakresu procesów:

{2535} System jakości Procesy 5
{2521}, {3033} Ogólne Systemy Własne Informatyczne
{3122} Instrukcja Kancelaryjna dla Procesy 5
{2918} Dostęp do elektr. teczki sprawy, {994} Kancelaria - przyjęcie pisma
{1225} Kancelaria - powrót do zaległej sprawy, {1120} Kancelaria - pisemne załatwienie sprawy, {1917} Kancelaria - zakładanie nowej sprawy
{1758}, {2954} Zapotrzebowanie na zasoby inne niż stanowiska pracy, {1760} Realizacja zapotrzebowania, {2607} Rewitalizacja zasobów,
{2510} Procedura zdawania sprzętu przez pracownika, {1290} Procedura przydzielania sprzętu pracownikowi,
{2209} Inwentaryzacja i znakowanie zasobów, {2447} Inwentaryzacja i znakowanie lokalizacji
{1607} Opracowywanie procesów BPMN w systemie Procesy 5, {1530} Testowanie nowego procesu, {1902} Postępowanie z nieprawidł. proc.
{1154} Omówienie procesów dot. rekrutacji
{1467} Omówienie zagadnień okresowych testów pracowników, {1990}, {2078}, {1972}, {1479}
{2379} Omówienie procesów dot. wskaźników KPI
Poprawki testów
*Pasek oznacza trudność danego zagadnienia. Powyższe tematy pogrupowano na poszczególne dni szkoleń.

*System jest podłączony do centralnej bazy, w ramach której wszystkie wykonywane czynności, zwłaszcza w systemie jakości, będą analizowane. Dla najlepszych osób oferujemy zatrudnienie w sieci współpracujących firm.

 

Nie czekaj skontaktuj się z nami !