O nas

Kim jesteśmy?

Procesy 5 to autorskie rozwiązanie dla systemu zarządzania projektami/sprawami, obiegu dokumentów oraz modelowania procesów organizacyjnych wraz z ich uruchamianiem (własne narzędzie klasy BPMS). Ponadto umożliwia generowanie szkoleń i testów stanowiskowych, a także posiada funkcje do zarządzania infrastrukturą zasobów oraz danych i aplikacji (wszystkie dane na jednej matrycy). Zawiera trzy generowane interfejsy dostępu do danych/procesów:

  • dostęp do danych poprzez generowane widoki danych (http/www)
  • wykonywanie procesów BPMN (http/www)
  • wykonywanie procesów BPMN (terminal ASCII)

 

Procesy 5 to system, w którym pracujemy my sami. Zobacz korzyści, które osiągnęliśmy dzięki wdrożeniu go w naszej firmie.

 

Jak pracujemy?

Teamwork

Dla nas najważniejsza jest współpraca w sprawdzonym zespole. Tylko dobrze wykwalifikowana kadra, jest gwarancją sukcesu.

Szkolenia

Dzięki Procesy 5 cały system pracy w naszej firmie oparty jest na procesach. Każdy pracownik posiada jasno ustalone kompetencje oraz zdefiniowany zakres odpowiedzialności. Dodatkowo, dzięki systemowi testów i szkoleń, istnieje możliwość obserwowania rozwoju pracowników, a także okresowego podsumowania efektów pracy dla powierzonych zadań.

Innowacyjność

W naszym systemie kładziemy nacisk na innowacyjność, najlepsze rozwiązania biznesowe oraz najnowsze rozwiązania techniczne.

 

Nasze umiejętności

QMS - System Zarządzania Jakością 80%
BPMS - System Zarządzania Procesami Biznesowymi 80%
CMS - System Zarządzania Treścią 85%
PMS - Zarządzanie sprawami i porządek w dokumentach 90%[column width=”sixteen”