strefa techniczna – wymagania dla partnera Procesy5

W ramach nawiązywanej ogólnopolskiej współpracy, dotyczącej świadczenia wysokiej jakości usług serwisowych oraz opieki nad dedykowanymi systemami, publikujemy na tej stronie ogólne wymagania, jakie towarzyszą nawiązywaniu współpracy.

 


 

Nawiązywanie współpracy będzie się odbywać wg poniższego procesu: