Historia dziennika pism

Doszliśmy do ciekawych informacji na temat historii różnych podejść i systemów prowadzenia spraw.

Okazuje się, że system dziesiętny w zastosowaniu w sprawach nie ma nawet 200 lat. W 1935 roku nie żyjący już prof. dr TADEUSZ MANTEUFFEL opisuje, że były próby pozbycia się dziennika pism, aby poruszać się wyłącznie na sprawach. Na uwagę zasługuje także fakt, że niektórzy teoretycy biurowości usiłowali zastosować międzynarodowy system dziesiętny do rejestracji akt kancelaryjnych. Wychodzili bowiem z założenia, że w ten sposób powstanie, podobnie jak w bibliotekarstwie, międzynarodowy system klasyfikacji akt o powszechnie zrozumiałych sygnaturach. Jednak w roku 1935 jeszcze się to nie udało.