Pakiety wbudowanych szkoleń

Pakiety wbudowanych szkoleń

Regulamin wewnętrznego obiegu dokumentów, ewidencji i archiwizacji – {3122}

 

Instrukcja kancelaryjna nie pomaga ani nie motywuje pracowników do tego, aby skutecznie załatwiali sprawy. Dobra instrukcja kancelaryjna nie jest lekarstwem na wszystkie problemy, jednakże uzdrawia w bardzo skuteczny sposób pewne obszary firmy, bez których nie jest możliwe jej funkcjonowanie.

Instrukcja kancelaryjna  jest zbiorem podstawowych zasad w oparciu, o które w jednostce prowadzi się sprawy, dzieli się obowiązki oraz finalnie archiwizuje dokumenty fizyczne.

Instrukcja kancelaryjna powinna być stosowana od samego początku istnienia firmy, co bez zbędnego narzutu dodatkowych formalnych czynności umożliwi właścicielom rozwijających się firm, płynny rozwój i zatrudnianie etatów do prowadzenia spraw lub delegowania tych spraw na zewnątrz.

Przez wiele lat testowaliśmy oraz reorganizowaliśmy obieg dokumentów w różnych jednostkach. Dodatkowo, dzięki działaniu Arkadiusza Bindera – autora konepcji systemu Procesy 5 – w ramach zawiązania  Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, zdobyliśmy dodatkowe doświadczenie organizacyjne. Arkadiusz Binder  w latach 2008-2012, w ramach pełnienia funkcji prezesa pierwszej czteroletniej kadencji Izby opracował przedmiotową instrukcję kancelaryjną, którą całościowo Zarząd Izby przyjął formalnie w roku 2009. Regulamin ten był filarem działania dość rozproszonej jednostki, której dokumenty były przetwarzane w różnych miejscach, a sprawy były prowadzone przez wiele różnych osób.

Dzięki dobrym relacją z właścicielami małych i średnich firm udało się wspólnie przeredagować oraz sprawdzić założenia zaktualizowanej Instrukcji Kancelaryjnej. Pod koniec roku 2013 opracowaliśmy zakres szkolenia oraz testy kompetencyjne w zakresie rozumienia tego systemu.

Po poznaniu założeń prowadzenia spraw w jednostce, osoby są kierowane do szkoleń obejmujących procedury wykonawcze dla tych założeń, które przebiegają bezpośrednio na systemie Procesy 5. Trwają prace nad opracowaniem szkoleń oraz testów kompatybilnych ze sposobem prowadzenia spraw na innych systemach informatycznych oraz programach posiadających odpowiednie funkcje w tym zakresie.

 

Cechy szkolenia

Prowadzenie kancelarii, systemy spraw i dzienników 100%

Systematyzacja procedur oraz procesów w firmie 30%

Systematyzacja dokumentacji o zasobach i strukturze organizacyjnej 30%

Szczegółowe instrukcje wykonawcze dla Instrukcji Kancelaryjnej 80%

Ogólny poziom trudności 80%

Ilość materiału oraz związany z tym czas testu 1-2h