1 login 1 hasło

Używasz wielu różnych programów? Pewnie każdy wymaga swojego własnego loginu i hasła? Masz problem z ich zapamiętaniem? Dzięki integracji systemu Procesy5 np z klientami poczty e-mail istnieje możliwość ustawienia jednego loginu i hasła do wszystkich programów.