Profile dla pracowników

Pracownicy otrzymują jeden unikalny profil. Dzięki temu możliwe jest śledzenie każdej zmiany, której dokonał w systemie czego skutkiem jest szersze sprawowanie kontroli, dostęp do szczegółowego wykazu historycznego zmian w systemie, zwiększa się też odpowiedzialność pracowników za swoje działania.